TokenPay

TokenPay Ultimate Staking & Encryption Lock Guide (Slovak)

By TokenPay Team | January 17, 2020, 3:40 PM

TokenPay Ultimate Staking & Encryption Lock Guide (Slovak)

TokenPay Ultimate Staking & Encryption Lock Guide (Slovak)

Zdravím všetkých, tu je Ruben a dnes sa vám chystám ukáza ako stakova  s vašou TokenPay peňaženkou a ako zašifrova vašu peňaženku a ako ju odomknú  len na stakovanie. Takže, čo som týmto myslel je, že ju máme stále uzamknutú, ale vaša  peňaženka medzitým môže stakova. Viete, toto pridáva ďalšiu úroveň bezpečnosti, ale nikdy 100% bezpečnú proti malware a podobným  veciam. 

Viete, že nedôverova neznamená, že  by vᚠpočítač mohol by infikovaný alebo niečo podobné.  Buďte vždy vežmi opatrný pri malware. Takže, aby ste to urobili, musíte ís do  “backup” a tu máme “(Un)lock Wallet“. Ak stlačíte “(Un)lock Wallet” dostanete možnos zada prístupové heslo. Toto prístupové heslo si uschovajte,  napíšte si ho. Rozhodne sa uistite, že ste si ho niekam správne zapísali.  

Odporúčam vám spravi si dve zálohy. Naozaj, vždy ako rozprávam, nechajte si jednu zálohu  vonku mimo vášho domu. Viete, ak niečo zhorí a podobne. Je to najhorší scenár, ale viete, lepšie to ma v bezpečí, než toho potom žutova.  Ako to budete ma, vaša peňaženka bude uzamknutá a uvidíte túto ikonu. Aby ste mohli stakova všetko čo musíte spravi je v “options”, ako vždy, budete  musie povoli staking a musíte prida TokenPay mince do svojej peňaženky.  

TokenPay Wallet Overview
TokenPay Wallet Overview

Momentálne peňaženka hovorí: peňaženka je zašifrovaná a momentálne je zamknutá. Stlačíme zámok  kliknutím žavého tlačidla, vyplníme naše prístupové heslo a uistíme sa, že je toto potvrdené. Takže, ak  chcete zmeni vašu peňaženku, zrušte zaškrtnutie. Ale ak chcete len stakova, ale stále drža peňaženku v bezpečí, ako napríklad, že žudia vám nemôžu posla mince preč, tak sa uistite  že máte toto potvrdené a stlačte OK. 

Takže, čo sa stane teraz. Peňaženka je zašifrovaná a  momentálne uzamknutá okrem stakovania. Po dvoch až troch hodinách mince  dozrejú a ja budem stakova. Momentálne už stakujem pretože moja peňaženka  už stakovala. Tak nepanikárte ak ešte len začínate stakova, pozrite sa za 2-3 hodiny.  Aby ste to čo najviac využili, musíte necha vᚠpočítač beža 24/7. Takže, ak zavriete vᚠpočítač, môžete to spravi, žiaž zastaví  vám to stakovanie a budete potrebova ďalšie dve až tri hodiny aby ste začali stakova. Ale stakovanie vám v podstate dáva TokenPay zdarma. 

Wallet Is Encrypted and Currently Unlocked For Staking Only.
Wallet Is Encrypted and Currently Unlocked For Staking Only.

Je to  naozaj naozaj dobré v tomto momente, nie každý stakuje. Je to tak  jedna tretina momentálne. Takže to znamená odmenu, ktorá je približne 5% ročne  bude trojnásobne vyššia, čo pri momentálnej obtiažnosti znamená, že dostanem 15% ročne odmenu za staking. To je vežmi dobré.  Ak chcete ďalšie vysvetlenie o obtiažnosti siete, máme o tom video, ktoré bude pripnuté na konci videa.  Po zašifrovaní vašej peňaženky by som vám vežmi vežmi moc odporučil aby ste si spravili novú  zálohu vášho wallet.dat súboru a znova si uschovajte obnovovaciu frázu a heslo na bezpečnom mieste.

Úplne sa uistite, že sa viete dosta k inej wallet.dat  zálohe. Tak, to by bolo. Dúfam chlapci, že ste si užili video. Veža šastia so stakovaním, myslím tým nádherné TokenPay zdarma. Nezabudnite nás odobera a sledova na Youtube, kontrolujte oficiálny TokenPay Twitter,  pridajte si nás na Telegram, pridajte si nás na Discord a sledujte nás na Instagrame TokenPay, obrázky a gifs. Prajem skvelý deň. Končím. Bye, bye.  

Enjoyed this article? Check out more English Tutorials or in our International category, and stay tuned to TokenPay.com for more updates.